Profesjonalna ocena oddziaływań na środowisko z Eveco

Eveco oferuje kompleksowe usługi związane z oceną oddziaływania na środowisko. Nasza oferta obejmuje:

  • wykonanie raportów oceny oddziaływania na środowisko,
  • wykonanie kart informacyjnych przedsięwzięć,
  • opracowanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • doradztwo i nadzór w trakcie trwania procesu administracyjnego.

drzewa