Profesjonalne prowadzenie spraw środowiskowych z Eveco

Eveco oferuje kompleksowe usługi związane z prowadzeniem spraw środowiskowych. Nasza oferta obejmuje między innymi:

  • cykliczne rozliczanie opłat oraz prowadzenie sprawozdawczości wraz z przekazaniem do odpowiednich urzędów,
  • obsługa systemu BDO,
  • doradztwo w kontaktach z urzędami,
  • obecność podczas kontroli WIOŚ, Urzędu Marszałkowskiego i innych organów działających w zakresie ochrony środowiska,
  • bieżący monitoring przepisów prawnych,
  • nadzorowanie firmy w zakresie wymagań wynikających z przepisów ochrony środowiska,
  • opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń wraz z prowadzeniem spraw do momentu uzyskania decyzji administracyjnej,
  • doradztwo w doborze podwykonawców usług ekologicznych,
  • szkolenia z zakresu gospodarki odpadami.

osoba przy laptopie